KONDYCJA OŚWIATY POLONIJNEJ STAN I POTRZEBY W WARUNKACH EPIDEMII RAPORT - ANKIETA KOP 2020

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z przesłanym w załączniku raportem kondycji oświaty polonijnej w warunkach pandemii. 

Raport powstał w oparciu o wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych online przez Kongres Oświaty Polonijnej na przełomie listopada/grudnia 2020 roku z 16 krajów na temat funkcjonowania placówek edukacyjnych podczas pandemii, zaprezentowanych podczas konferencji pt." Kondycja oświaty polonijnej - stan i potrzeby w warunkach epidemii". Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą - Ministra Jana Dziedziczaka we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" oraz Kongresem Oświaty Polonijnej i odbyła się online w dniu 13 grudnia 2020 roku.

W imieniu Zarządu Kongresu Oświaty Polonijnej dziękuję wszystkim osobom które współpracowały  przy układaniu pytań do ankiety oraz brały udział w opracowaniu jej analizy. Dziękuję również wszystkim biorącym udział w ankiecie, gdyż przeprowadzona diagnoza zawiera potrzeby oświaty polonijnej oraz rekomendacje dla instytucji wspierających funkcjonowanie polonijnych placówek oświatowych. 

Zapraszam do zapoznania się z przesłanym w załączniku do niniejszego maila raportem.

Z wyrazami szacunku,

dr Jolanta Tatara

Prezes 
Kongresu Oświaty Polonijnej
 
 
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje