XIV Forum Polonijne obwodu kaliningradzkiego w Czerniachowsku

W dniach 24–28 listopada w Czerniachowsku odbyło się XIV Forum Organizacji Polonijnych obwodu kaliningradzkiego, wydarzenie zostało zorganizowane przez Organizacje niekomercyjną „Dom Polski„ w Czerniachowsku, prezesem której jest Irena Korol.

 

W dniach 24–28 listopada w Czerniachowsku odbyło się XIV Forum Organizacji Polonijnych obwodu kaliningradzkiego, wydarzenie zostało zorganizowane przez Organizacje niekomercyjną „Dom Polski „ w Czerniachowsku, prezesem której jest Irena Korol.

Program Forum rozpoczęto 24 listopada, w tym dniu odbyły się warsztaty improwizacji teatralnej pn. „W krainie polskich bajek” dla dzieci i młodzieży. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dzieci i młodzież przygotowywali zadania aktorskie, etiudki teatralne, przedstawili inscenizacje fragmentów polskich bajek. Następnego dnia został organizowany pokaz filmu „Słowiańkie tradycje”.

26 listopada w Sali Centralnej Biblioteki Czerniachowska odbył się wernisaż wystaw fotograficznych pt. „Pod niebem Mikołaja Kopernika” Autor Sergiusz Niedosiekin.

Forum Polonijne tradycyjnie było podzielone na część naukową i część kulturalną. 27 listopada, w częsci naukowej na konferencji pt. „Główne kierunki współpracy obwodu kaliningradzkiego z województwami Polski w zakresie kultury, edukacji, sportu” wystąpili Igor Jerofiejew, Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury Administracji „Czerniachowski Miejski Okręg”, Elena Fliegiel, dyrektor Informacyjno-turystycznego Centrum w Czerniachowsku, Irina Treń, krajoznawca, członkini ON „Dom Polski”.

Do udziału w Koncercie w formule online, części artystycznej Forum, przygotowały występy: Zespół polskiej pieśni „Królewczanie„ (Kaliningrad), członkowie Związku Młodzieży Polonijnej „Polonez» (Kaliningrad), Wspólnota Kultury Polskiej (Polessk), Stowarzyszenie Kultury Polskiej (Znamiensk), wystąpiły zespoły ON „Dom Polski„ Czerniachowska ”Strumyk” i „Kukułeczka”, zostały pokazane polskie tańce ludowe i polskie piosenki.

28 listopada, 5 dzień Forum, w niedzielie Mszę Świętej w intencji Polonii obwodu kaliningradzkiego celebrował o. Witalij Mancewicz, wikariusz Rzymsko-Katolickiej Parafii w kosciele p.w. Św. Brunona z Kwerfurtu w Czerniachowsku.
Czekamy z nadzieją, kiedy w naszych uroczyśtościach będą mogli wziąć udział nasze przyjaciele z Polski, delegacji i zespoły.

Ludmiła SOBOL,
członkini Zarządu ON „Dom Polski”
w Czerniachowsku,
obwód kaliningradzki


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje