Śląsk wrócił do Macierzy

 

20 czerwca będzie nowe święto —
Narodowy Dzień Powstań Śląskich

 

...Ojcowski dom to istny skarb…
dar Ojca Niebieskiego
I choćbyś przeszedł cały świat…
Nie znajdziesz piękniejszego...

 

Okres rozbiorów naszej Ojczyzny, podzielił nie tylko polskie rodziny, ale też zagarnął on nasze ziemie, które od wieków należały do piastowskich polskich granic. Górny Śląsk, rozdarty między ruskie i pruskie pazury, dzięki Polskiemu Wojsku oraz polskiemu rządowi, znów wrócił do Macierzy.

 

Już w roku 1921

Decyzja o wkroczeniu Wojsk Polskich na Górny Śląsk, była podjęta na posiedzeniu Rady Ligi Narodów w dniu 20 października 1921 roku. W zbiorowej pamięci mieszkańców tego regionu, pozostało jednak uroczyste wkroczenie w dniu 20 czerwca 1922 roku oddziałów Wojska Polskiego do przyznanych Polsce powiatów górnośląskich.

 

Gwarancje bezpieczeństwa

Zanim nastąpiło przekazanie przez Plebiscytową Komisję Rządzącą, terenów przyznanych Niemcom i Polsce, obydwa wspomniane państwa musiały, na mocy decyzji Rady Ligi Narodów, przyznać gwarancje bezpieczeństwa dla swoich mniejszości narodowych. Dotyczyło to zarówno działalności politycznej, gospodarczej, bytowej i kulturalnej. W dniu 15 maja 1922 roku, podpisano zatem dwustronną konwencję, Polsko-Niemiecką, która obowiązywała przez 15 lat. Dopiero wtedy usunięto ostatnie przeszkody stojące na drodze wycofania wojsk sojuszniczych, stacjonujących na obszarze plebiscytowym od 1920 roku. Rokowania dotyczące sposobu przekazania Polsce i Niemcom konkretnych terenów górnośląskiego obszaru plebiscytowego, zakończono dopiero kilka dni przed wkroczeniem WP do Katowic. Wówczas to podpisano dokument dotyczący szczegółowego planu przekazywania obu państwom kolejnych powiatów. Ze strony polskiej dokument podpisali wiceminister spraw zagranicznych Zygmunt Seyda, a ze strony niemieckiej delegowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy Niemieckiej (Auswärtiges Amt) dyrektor wydziału prawnego Paul Eckardt.

 

Uroczystości na Górnym Śląsku

Uroczystości na Górnym Śląsku, gdy wkraczało WP, miały na celu przede wszystkim powitanie polskich żołnierzy, zorganizowanie defilady powstańców śląskich, udekorowanie odznaczeniami zasłużonych w walkach z Niemcami polskich działaczy narodowych. Organizacje społeczne i polityczne na tę okazję utworzyły specjalny wojewódzki Komitet Przyjęcia Wojska Polskiego. Odpowiednikiem dla całej Polski był Centralny Komitet Uroczystości Dnia Objęcia Górnego Śląska (zawiązany w Warszawie). Czerwiec 1922 roku był wtedy nazywany „okresem jednomiesięcznego święta narodowego”.

Ewa MICHAŁOWSKA-WALKIEWICZ

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje