Konferencja nauczycieli polonijnych w Moskwie

 

14 października 2022 roku w Moskwie odbyła się konferencja nauczycieli polonijnych, w której uczestniczyło trzydzieścioro pedagogów z całej Rosji.

Wydarzenie zorganizowane przez Kongres Polaków w Rosji we współpracy z Wydziałem Konsularnym i Polonii otworzył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Moskwie Krzysztof Krajewski. Złożył on życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wypowiedział słowa uznania za wysiłek w krzewieniu polskiej tradycji, języka i kultury narodowej. Podziękował też za owocną współpracę prezes FPANK „Kongres Polaków w Rosji” p. Halinie Subotowicz-Romanowej, która była moderatorem konferencji.

Podczas spotkania omawiano rozmaite zagadnienia oświaty polonijnej w Rosji, w szczególności aktualny stan nauczania dzieci polonijnych języka polskiego, potrzebę zachęcania młodego pokolenia do pielęgnowania polskości i podtrzymywania ciągłości organizacji polonijnych. Zebrani mieli okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń pedagogicznych. Wygłoszono następujące referaty:

— „Stan i wyzwania szkolnictwa polonijnego w Rosji” (Halina Subotowicz-Romanowa, Kongres Polaków w Rosji)

— „Różne aspekty nauczania dzieci polonijnych: od klasyki do nowatorstwa” (Helena Rogaczykowa, Narodowo-Kulturalna Autonomia w Kaliningradzie „Polonia”)

— „Zachęcanie młodego pokolenia do pielęgnowania języka polskiego, kultury i tradycji” (Lilia Szyszko, Regionalna Społeczna Organizacja „Kongres Polaków w Sankt Petersburgu”)

— „Sukcesy i trudności w promowaniu kultury polskiej w środowisku naszego zamieszkania przez stowarzyszenia polonijne w Rosji” (Wanda Jarmolińska, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Kraju Ałtajskiego „Dom Polski”)

— „Oświata polonijna jako podstawa trwałości i ciągłości organizacji polonijnych” (Czesław Błasik, Sankt Petersburska Organizacja Społeczna „Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia”)

— „Źródła cyfrowe do nauczania języka polskiego” (Aleksandra Guziejewa, Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków w Tomsku „Polonia Tomska”)

— „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego wśród Polonii” (Katarzyna Moskalowa-Potiomkina, Moskiewska Organizacja Polonijna „Jedność”)

W ramach konferencji odbyło się szkolenie w zakresie metodyki zdalnego nauczania i uczenia się języka polskiego jako obcego w szkołach polonijnych poprowadzone on-line przez p. Lilianę Sosnowską, nauczyciela konsultanta z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje