W roku 1909. Dzień Kobiet

Dzień Kobiet, to coroczne święto Pań obchodzone w dniu 8 marca. Pierwszy Dzień Kobiet, obchodzony był 28 lutego 1909 roku. Ustanowiony był ten dzień przez Socjalistyczną Partię Ameryki, po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku, w których żądały swoich praw kobiety.

Dla kobiet

Z okazji tego święta panowie obdarowywali swoje damy prezentami i pięknymi bukietami kwiatów. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie.

Nowojorski strajk

W roku 1908 miał miejsce nowojorski strajk pracownic przemysłu odzieżowego. Domagano się wówczas dobrych warunków pracy dla kobiet. Wówczas to śmierć poniosło 126 z nich, z powodu zamknięcia ich przez właściciela w ciasnej i niewietrzonej komórce, w której z niewiadomych przyczyny wybuchł pożar. Od tego momentu odbywały się cykliczne marsze kobiet, domagających się praw politycznych i ekonomicznych. Zainspirowane tym marszem pracownice zakładów odzieżowych w USA, podjęły też trzymiesięczny strajk przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk. Jest to nazwane jako „Powstanie dwudziestu tysięcy". W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla szeroko rozumianych praw wyborczych dla kobiet. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy kobiety po raz pierwszy wybrane do Parlamentu Fińskiego. Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów.

Prawa kobiet

W dniu 19 marca 1911 roku, po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy. W latach 1913 i 1914 podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się demonstracje antywojenne. Tego dnia święto było obchodzone po raz pierwszy w Rosji. Wiece odbywały się tam w ostatnią niedzielę lutego. W czwartek 8 marca 1917 roku, kobiety w Rosji zorganizowały strajki i protesty pod hasłem „chleb i pokój" rozpoczynając w ten sposób rewolucję lutową. Cztery dni później abdykował car, a kobiety uzyskały swoje prawa wyborcze.

Ewa MICHAŁOWSKA-WALKIEWICZ

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje