Dni Polskiej Tożsamości Narodowej: Maria Dulębianka

Podczas obchodów Polskiej Tożsamości Narodowej, w miesiącu kwietniu pragniemy przypomnieć Naszym Czytelnikom osobę wybitnej polskiej malarki jaką była Maria Dulębianka.

Kim była

Maria Dulęba pieczętująca się herbem Alabanda, urodziła się dnia 21 listopada 1858 roku w Krakowie. Zmarła natomiast dnia 7 marca 1919 roku we Lwowie. Była to znana polska publicystka malarka i feministka.

Pochodzenie

Była córką Marii z Wyczałkowskich Skibowej oraz Henryka Dulęby. Ojciec jej, pochodził ze zubożałej szlachty nowosądeckiej. Pracował on w krakowskim teatrze, jako sekretarz dyrekcji. Maria miała pięcioro rodzeństwa.

Edukacja

Początkowo uczyła się w Krakowie, na pensji Justyny Maliszewskiej. W roku akademickim 1873/1874 rozpoczęła naukę na kursie przygotowawczym do Kunstgewerbeschule w Wiedniu. Szkoła ta z czasem przekształciła się w uniwersytet. Od 1880 roku uczęszczała do prywatnej Szkoły Artystycznej Dla Kobiet, prowadzonej przez Wojciecha Garsona w Warszawie. Następnie w latach 1884–1886 studiowała na paryskiej akademii malarstwa, wcześniej pobierając nauki u Jana Matejki.

Ewa MICHAŁOWSKA-WALKIEWICZ

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje