Konferencja o Syberii w Białymstoku

W dniach 20–21 kwietnia w Muzeum Pamięci Sybiru odbyła się konferencja naukowa „Syberia i Polska — miejsca wspólne w literaturze i historii”.

Organizatorzy konferencji postawili sobie za cel analizę najistotniejszych zagadnień dotyczących wielowiekowych stosunków polsko-syberyjskich. Były to m.in. paralele literackie, związki Polski i Syberii w malarstwie i muzyce, obraz Syberii w egodokumentach, mit Sybiru i zesłańca czy wreszcie kultura i społeczeństwo polskie na Syberii — czasopiśmiennictwo, działania polskich badaczy, problemy adaptacji i identyfikacji syberyjskich Polaków.

Wydarzenie przyciągnęło badaczy z całej Polski, z różnym dorobkiem naukowym.

— Dzisiaj jesteśmy kolegami, nie ma tu stopni naukowych — mówił w czwartek 20 kwietnia na powitanie dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński. — Wszyscy doświadczamy problemów badawczych — rosyjskie archiwa są zamknięte. Ale nie poddajemy się.

— Przypomnę, że rok temu tutaj, w Muzeum, powołano Polsko-Kazachstańską Komisję Historyczną. Za miesiąc powstanie takaż komisja polsko-uzbecka. Mimo tego trudnego czasu nasza konferencja jest dowodem, że badania trzeba prowadzić dalej — dodał.

Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Mieroszewskiego, przyznał: — Cieszymy się, że przykładamy się do tego spotkania. Wspieramy takie inicjatywy, chociaż badania syberyjskie są małym wycinkiem działalności Centrum.

— Mamy jednak na koncie kilka sukcesów, w tym upowszechnianie historii Bronisława Piłsudskiego, niegdyś we współpracy z petersburską Kunstkamerą. Wspieramy portal Świat Sybiru. Mieliśmy wielkie plany wydobywania poloników z rosyjskich archiwów — to się skończyło… — mówił Wyciszkiewicz.

Pierwszy wykład, jakiego wysłuchali zebrani, wygłosił właśnie profesor Zbigniew J. Wójcik z Komisji Badań nad Historią Syberii Polskiej Akademii Nauk. Nie był w stanie przyjechać do Białegostoku, dlatego w czasie konferencji odtworzono przygotowane przez profesora nagranie. Wybitny badacz przedstawił wkład Polaków w cywilizowanie Syberii, podkreślając m.in., że większość stanowisk inżynierskich chociażby przy budowie kolei zajmowali właśnie Polacy.

W konferencji wziął udział dr hab. Sergiusz Leończyk, redaktor pisma „Rodacy” i portalu www.rodacynasyberii.pl., obecnie profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Konferencję zorganizowały Centrum Mieroszewskiego, Muzeum Pamięci Sybiru oraz Studenckie Koło Naukowe Dialogu i Współpracy ze Wschodem działające przy Katedrze Rusycystyki (na Wydziale Lingwistyki Stosowanej) Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenie było objęte patronatem naukowym Interdyscyplinarnej Komisji Badań nad Historią Syberii PAN oraz medialnym patronatem portalu Świat Sybiru (www.swiatsybiru.pl).

Relacja z konferencji na stronie: https://sybir.bialystok.pl/po-konferencji-syberia-polska/

Red.

 
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje