Polskie święto: Konstytucja majowa

Konstytucja 3 maja, a właściwie Ustawa Rządowa, uchwalona została w roku 1791, jako ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Polska Konstytucja, była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą poprawiającą byt wszystkich obywateli.

Konstytucja 3 maja, została uznana za nowoczesną ustawę rządową przyjętą przez sejm, pragnący ratować nasz kraj, tuż po pierwszym rozbiorze. Została ona zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych wad systemu politycznego Rzeczpospolitej i jej złotej wolności. Konstytucja ta, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty polskiej oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób niwelując nadużycia systemu pańszczyźnianego wobec nich. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak na przykład liberum veto, które przed jej przyjęciem pozostawiało sejm na łasce każdego posła. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja, miała też definitywnie wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz demokratycznej monarchii konstytucyjnej. Przyjęcie przez polski sejm Konstytucji 3 maja, zaogniło wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Podczas toczonej wojny w obronie przyjętej konstytucji, Polska została zdradzona przez swojego dotychczasowego sprzymierzeńca z Prus, Fryderyka Wilhelma, a także została pokonana przez Imperium Rosyjskie rządzone przez Katarzynę II, popierającą konfederację targowicką, zwaną potocznie spiskiem polskich magnatów. Pomimo tej klęski i późniejszego II rozbioru Polski mającego miejsce w 1793 roku, Konstytucja 3 maja wpłynęła na późniejsze ruchy demokratyczne w całym świecie. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata trwających na ziemiach polskich zaborów, ustawa z 1791 roku przypominała wszystkim patriotom o walce o niepodległość ukochanego kraju.

Zdaniem dwóch współautorów wspomnianej konstytucji, Ignacego Potockiego i Hugona Kołlątaja, ustawa ta była ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny.

Tego dnia zwyczajowo wywieszamy biało-czerwone flagi przed naszymi posesjami. A także bierzemy udział w akademiach rocznicowych, celebrując w ten sposób to wielkie święto Naszego Państwa. Na wspomnianych uroczystościach wspólnie śpiewane są pieśni narodowe, a także tańczy się narodowe tańce.

Ewa MICHAŁOWSKA-WALKIEWICZ

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje