Sztuka ludowa: piękno natury

 

Sztuka ludowa, to całokształt działalności artystycznej, którą kultywuje społeczność wiejska. Obok twórczości, którą nazywa się plastyką, najczęściej zalicza się do niej malarstwo i rzeźbę.

Dzieła sztuki

Wytwory sztuki ludowej, zawsze pełnią określoną funkcję w życiu wsi. Warto jest tutaj podkreślić, artystyczną wartość sztuki idącą w parze z jej znaczeniem użytkowym. Podstawowymi wyrobami rękodzieła ludowego są tkaniny, hafty i koronki, wyroby kaletnicze, wyroby garncarskie i rzeźba.

W starożytnej Grecji

Sztuka starożytnej Grecji, zaczęła się rozwijać na bazie kultury mykeńskiej, po najeździe Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się I wiek p.n.e. Jak wiemy jest to czas podboju Grecji przez Imperium Rzymskie. Artyści nadal tworzyli, ale przede wszystkim na potrzeby kolekcjonerów rzymskich. Była to sztuka przymuszana nie oparta na ich uduchowieniu. Najczęściej dzieła te, były kopiami znanych wcześniej dzieł greckich. Dzięki tej działalności znamy wygląd wielu prac rzeźbiarskich, których oryginały zaginęły. Sztuka grecka wraz z nastaniem polityki rzymskiej, skończyła swoją samodzielność. Ale jest ona piękna, dokładna, a przede wszytskim posiadająca szczególny wydźwięk artystyczny.

W dziewiętnastym stuleciu

Od połowy XIX wieku zauważono, że nasza rodzima wieś, sukcesywnie przestawała kultywować sztukę ludową, przejmując sukcesywnie jej wzorce miejskie. W obronie polskiej sztuki ludowej stawał Cyprian Kamil Norwid, głoszący konieczność podniesienia jej do rangi sztuki narodowej. Zaś Stanisław Witkiewicz, chciał stworzyć sztukę narodową opartą wyłącznie na stylu zakopiańskim.

Okres PRL

W okresie Polski Ludowej, nastąpił rozkwit i moda na sztukę ludową. Niestety dla ówczesnej władzy stała się ona sztuką patriotyczną, zatem nie bardzo była ona popierana przez władzę. Nawet stawała się ona często wyśmiewana i lekceważona. Na kanwie sztuki ludowej tworzyli malarze prymitywiści. Wśród nich najbardziej znani to Nikifor Krynicki i Teofil Ociepka.

Od zawsze…

Dawniej podobnie jak i teraz, sztuka ludowa zaspokajała niemal wszystkie potrzeby ludności wiejskiej. Obecnie rozwija się najbardziej rzeźba w drewnie, malarstwo oraz tkanina dekoracyjna.

Ewa MICHAŁOWSKA-WALKIEWICZ

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje