Z tańcem polskim w Rzeszowie

W dniach 28.06-13.07. 2023 r. w Rzeszowie odbył się I rok 4. letniego Polonijnego Studium choreograficznego Edycja 2023-2026. Rosyjską Polonię reprezentuje w tej Edycji jedyna uczestniczka — choreograf zespołu „Syberyjski Krakowiak” i obecnie Prezes Zarządu KNOO „Polonia” Republiki Chakasji w Abakanie Marina Kożewnikowa.

Kurs ten ma długą historię, obecnie organizatorami są Uniwersytet Rzeszowski i Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W poprzednich audycjach kurs ten ukończyła pierwszy choreograf zespołu „Syberyjski Krakowiak” Julia Skidan.

W tym roku po zakończenie Kursu, która odbywał się aż w 4 grupach (w zależności od edycji) odbył się XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Polonijnych (12-18.07. 2023 r.).

W tym roku wzięło w nim udział 20 zespołów z Ukrainy, Mołdawii, Brazylii, Litwy, Kanady, Australii, USA, Czech, Litwy i Niemiec. Niestety z wiadomych przyczyn żaden zespół polonijny z Rosji nie wziął udziału w Festiwalu. Jednak bardzo się cieszymy, że Marina Kożewnikowa wzięła udział w Kursie choreografii i dużo nowego dowiedziała się o polskim tańcu klasycznym i ludowym.

Za nieodpłatny udział w tym kursie naszej choreograf serdeczne podziękowanie dla Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Tu warto przypomnieć, że zespół „Syberyjski Krakowiak” z Abakanu najczęściej wśród polonijnych zespołów reprezentował Polonię rosyjską w XII, XIII, XIV i XVI Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie (2002, 2005, 2008, 2014).

Red.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje