„Polak roku we Włoszech i na Świecie” (Rzym 7 października 2023)

W dniu 7 października 2023 r. w Rzymie odbyła się uroczysta gala VII edycji międzynarodowego konkursu „Polak Roku we Włoszech i na Świecie”.

Wydarzeniu towarzyszył jak zwykle dodatkowy program integracyjny.

O godz. 16:00 rozpoczęła się uroczystość wręczania nagród VII edycji z bogatym programem artystycznym.

Zgromadzonych — w imieniu Zarządu Związku Polaków w Kalabrii, członków organizacji oraz KAPITUŁY konkursu — powitała Katarzyna Gralińska (Prezes ZPwK, pomysłodawczyni konkursu oraz członek Kapituły).

Konkurs został objęty patronatami honorowymi:

▪Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej — Pana Prof. Tomasza Grodzkiego;

▪ Wicemarszałek Sejmu RP — Pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

List od Pana Marszałka Tomasza Grodzkiego, skierowany do Organizatora konkursu i Polonii świata został odczytany przez Panią Poseł dr. Bożenę Kamińską, która Jego również reprezentowała.

Po odśpiewaniu hymnu polskiego i krótkiego występu artystycznego w strojach krakowskich w wykonaniu młodej pary z Niemiec — Heleny Coviello i YukhymaBielikova — z Zespołu Folklorystycznego „Marysieńka” z Wuppertal Katarzyna Gralińska powitała przybyłych nominowanych, osoby towarzyszące, laureatów poprzednich edycji (w szczególności obecną już po raz kolejny Panią Barbarę Wojciechowską Bianco — Profesor Emeritus; Akademika Francji w dziedzinie literatury francuskiej; laureatkę pierwszej edycji) oraz przedstawicieli mass mediów:

Dziennikarkę z Dziennika Związkowego w Chicago z USA, najstarszej gazety wydawanej w języku polskim na świecie — Panią Jolantę Plesiewicz;

Członka Zarządu Związku Polskiej Emigracji w Chicago; członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Ameryce; fotoreportera Dziennika Związkowego w USA–Pana Dariusza Piłkę;

Dziennikarkę Radio PoloNews z Austrii — Panią Dorotę Fischer;

Zespół TV „videoPYJA” — jedynej we Włoszech telewizji Internetowej, nota bene posiadającej także stałe akredytacje przy Ambasadach RP: przy Kwirynale i przy Stolicy Apostolskiej — z szefem, Panem Jackiem Pydynem na czele;

Zespół strony internetowej prowadzonej przez młodych Polaków dla młodych Polaków mieszkających we Włoszech — POLONIA TO MY!

Podziękowała bardzo gorąco darczyńcom tegorocznej edycji:

Prezesowi „Accademia dei Rampanti” w Padwie; członkowi Kapituły, który już od drugiej edycji sponsoruje statuetki dla laureatów pierwszego miejsca — Panu Mikołajowi Winnickiemu z Włoch;

Autorce wspaniałych podręczników dla dzieci polonijnych; laureatce VI edycji konkursu — Pani Małgorzacie Pawlusiewicz z Chicago w USA.

Następnie przystąpiono do prezentacji poszczególnych kategorii i osób nominowanych. W trakcie uroczystości Sekretarz Kapituły — Magdalena Ratajewska — przedstawiła w skrócie kandydatów.

Wszystkie opisy i teksty zostały wyświetlone na ekranie, co należy do rytuału każdej edycji.

Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach:

DZIAŁALNOŚC SPOŁECZNA
DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-EDUKACYJNA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA

Oraz ostatnia kategoria — POLAK Z WYBORU (dla przedstawicieli innych narodowości promujących Polskę)

I miejsce w Kategorii naukowo-edukacyjnej otrzymał Sergiusz Leończyk — za: działalność naukową i publikacyjno-edukacyjną; upowszechnianie problematyki polskiej diaspory na terenie Syberii i Rosji w XIX-XX wieku; ogromny wkład wniesiony do szkolnictwa polonijnego; setki artykułów i monografii naukowych.

Pan Sergiusz jest założycielem i pierwszym Prezesem Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej „Polonia” Republiki Chakasji; autorem pierwszego programu dla szkół polonijnych w Rosji „Dzieje ojczyste”, a także ponad 100 artykułów naukowych, w tym monografii: „Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”. Ponadto jest redaktorem kulturalno-oświatowego pisma „Rodacy”. Prowadzi też aktywną działalność popularyzującą historię Syberii i diaspory polskiej w Rosji wśród mieszkańców Polski.

Nagrodę wręczała Pani Ligia Henczel — członkini Kapituły; doktor akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Prezeska Stowarzyszenia Polonia-Italia; laureatka V edycji konkursu.

Jest to nagroda wręczona Przewodniczącemu Komisji naukowej Federalnej Polskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii „Kongres Polaków w Rosji”, wice przewodniczącemu KNOO „Polonia” Republiki Chakasji w Abakanie. Obecnie Sergiusz Leończyk jako repatriant realizuje swoje projekty naukowe w Polsce.

Fotorelacje z wydarzenia przedstawione przez https://polakrokuwewloszech.com/

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje