Książka Sergiusza Fiela „Niesamowite losy przedmiotów”

Do drugiego tomu 5 tomowego zbioru utworów badacza polskiej historii na Syberii, pisarza i krajoznawcy, wieloletniego wice przewodniczącego ogólnorosyjskiej organizacji społecznej „Kongres Polaków w Rosji” i prezesa polonijnej organizacji obwodu tiumeńskiego „Latarnik” weszło 19 szkiców i artykułów naukowo-popularnych, poświęconych perypetiom losów niezwykłych rzeczy, niezwykłym wydarzeniom powiązanym z utworami sztuki, literatury, dokumentami, nagrobkiem czy pomnikom natury Kraju Tiumeńskiego mającym bezpośredni stosunek do polskiej i rosyjskiej historii.

Pełne przewrotności opisy podróży tych przedmiotów w czasie i przestrzeni dają pełny obraz biografii ich właścicieli. Przedmioty te są rarytasami kolekcji autora i nieprzypadkowo aneksem tego tomu jest katalog rzadkich książek i periodyków z prywatnej biblioteki autora.

Zaciekawienie czytelnika na pewno przyciągnie los medalu ze srebra Jana Filipa Holzhaeussera z wizerunkiem Stanisława Szczęsnego Potockiego 1786 roku oraz atrybucja oryginalnego portretu S. Sz. Potockiego pędzla Giovanniego Battisty Lampiego starszego z roku 1794 ze zbiorów Muzeum sztuk pięknych w Tiumeniu.

Ciekawym faktem niewątpliwie jest fakt powstania nazwy „Panin bugor” w Tobolsku; tajemnica nagrobku z żeliwa z grobu powstańca listopadowego Andrzeja Tworkowskiego (1807‒1837) w Tiumeniu; treść dokumentu z historią zatrudnienia Antoniego Rydziewskiego (1873‒1937), syndyka tiumeńskiej parafii p.w. św. Józefa skazanego na śmierć w okresie stalinizmu; przygody naczynia glinianego z roku 1837 znanego mistrza Ignacego Cejzyka i ustalenie autorstwa zesłańca styczniowego Juliana Jasińskiego jako twórcy portretu tiumeńskiego kupca I gildii Jana Ikonnikowa (ok. 1865).

Również „życiorysy” innych rzeczy ze zbiorów S. Fiela: oryginału drugiej części „Historii Lituanae” Alberta Wiiuka Kojałowicza (1669) z dedykacją autora Stanisławowi Zbąskiemu, sekretarzowi królów Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego i biskupowi Warmińskiemu; nieznanego portretu arcybiskupa Stanisława Bohusz Siestrzeńcewicza (ok. 1810), pierwszego w historii arcybiskupa mohylewskiego; srebrnej papierośnicy Jana Soleskiego, prezesa „Sokoła II” we Lwowie, z roku 1909; oryginalnego obrazu „Bolszewicki jeniec” Jerzego Kossaka z roku 1927, starodruków w językach obcych itp.

Książka jest wydana w formacie A4 w twardej okładce na błyszczącym powlekanym papierze i zawiera 164 kolorowe ilustracje.

Biorąc pod uwagę szeroki kontekst historyczny i obszerną geografią opisanych wydarzeń adresatem tej książki będą czytelnicy zainteresowani historią Polski i Syberii oraz historią sztuki i literatury na przestrzeni ostatnich stuleci.

Egzemplarze tej książki przez swoich moskiewskich kontrahentów nabyły już biblioteki uniwersyteckie w Harwardzie, Toronto i Preston, biblioteki państwowe w Niemczech: Bawarska w Monachium i Berlińska, Austriacka Narodowa Biblioteka w Wiedniu oraz szereg bibliotek w Rosji.

O swoim zainteresowaniu w zakupie książki proszę napisać do Autora: fielsergiusz@yandex.ru

Nazwa oryginalna książki:

Филь С.Г., Невероятные судьбы предметов, Тюмень: АНО «Информационно-издательский центр «Красное знамя», 2023. — 292 с.; 164 ил.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje