Związek Piłsudczyków: WIELKI PATRIOTYZM w Koszalinie

Związek Piłsudczyków, to wielopokoleniowa, ogólnopolska organizacja niepodległościowa. Została ona legalnie zarejestrowana w dniu 28 czerwca 1989 roku. Wtedy to Polska była już wolnym od komunizmu krajem europejskim.

Żywa tradycja

Związek Piłsudczyków, jest żywą kontynuacją tradycji piłsudczyków, a przede wszystkim tradycji niepodległościowej. W ich założeniach jest położenie solidnych fundamentów pod wychowanie patriotyczne i proobronne polskiej młodzieży.

W imię Józefa Piłsudskiego

Siedzibą władz naczelnych Związku Piłsudczyków jest oczywiście Warszawa. Najsilniejsze struktury terenowe tegoż związku działają na Mazowszu, Podkarpaciu Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie no i oczywiście w Koszalinie na Pomorzu. Związek Piłsudczyków ściśle współpracuje z MON oraz z MEN, Urzędem do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych, ze Związkiem Strzeleckim oraz ze szkołami noszącymi imię Józefa Piłsudskiego.

Organizator konkursów

Związek jest organizatorem licznych konkursów literackich, plastycznych i recytatorskich. Są one oczywiście poświęcone tematom patriotycznym, marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i Legionom Polskim. Związek Piłsudczyków jest też kuratorem obozów szkoleniowych oraz rajdów i marszów szlakiem walk historycznych Wojska Polskiego. Organizuje on także wystawy i konferencje naukowe. Wydaje też wspomniany związek liczne publikacje, poświęcone najnowszej historii Polski.

Struktury związku

Prezesem Związku Piłsudczyków jest gen. ZP RP Stanisław Władysław Śliwa, natomiast Prezesem koszalińskiego Związku Piłsudczyków jest płk zw. Michał Wieczorek zaś Wiceprezesem płk zw. Janusz Kowalkowski i płk zw.
Andrzej Witek. Pan Pułkownik Janusz Kowalkowski wraz z panią major Eugenią Cieszyńską, podsycają w szczególny sposób wartości patriotyczne poprzez wykonywanie pieśni ojczyźnianych w „Duecie Szarża”, tak cennych i drogich każdemu polskiemu sercu. Oboje państwo piszą też piękne wiersze, opiewające wartość polskości i Wolnej Ojczyzny.

Ewa MICHAŁOWSKA-WALKIEWICZ

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje