Pamięci oblężenia Leningradu

Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu Grzegorz Ślubowski spotkał się z panią Ireną Borodziulą, która jako dziecko przeżyła oblężenie Leningradu.

Pani Irena pochodzi z polskiej rodziny mieszkającej w Sankt Petersburgu/Leningradzie, która dzieliła doświadczenia trudnej historii mieszkańców tego miasta. Jej ojciec został rozstrzelany w czasie stalinowskich represji w 1937 roku. Ona sama, będąc dzieckiem, przeżyła blokadę Leningradu, a jej wspomnienia i opowieści są świadectwem okrucieństwa wojny i przerażających doświadczeń tamtych czasów. 

Irena Borodziula całe zawodowe życie poświęciła Państwowej Przemysłowo-artystycznej Akademii  im. A. Ł. Sztiglica w Sankt Petersburgu. Do dzisiaj utrzymuje kontakty z polską kulturą.

Oblężenie (blokada) Leningradu — okres oblężenia miasta w czasach II wojny światowej przez wojska niemieckie w latach 1941–1944. Blokada trwała prawie dwa i pół roku i pochłonęła ok. 1,5 mln ofiar po stronie wojsk radzieckich oraz cywilnych mieszkańców Leningradu. 27 stycznia 2024 r. mijała 80. rocznica zakończenia oblężenia miasta. 

Informacja
Konsulatu Generalnego RP
w Sankt Petersburgu

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje