Rocznica deportacji

9 lutego 2024, w przededniu 84. rocznicy rozpoczęcia przez NKWD masowej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego, Ambasador Krzysztof Krajewski wraz z konsulem Sławomirem Łuczakiem złożył kwiaty i zapalił znicz pod „Ścianą Boleści” w Moskwie.

Ambasador uczcił pamięć pierwszej grupy ok. 140 tys. obywateli polskich wywiezionych ze swoich domów na „nieludzką ziemię”.

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza z czterech fal masowych deportacji Polaków z terenów Kresów Wschodnich.

W sumie w głąb ZSRS, w latach 1940–41, zostało wywiezionych kilkaset tysięcy polskich obywateli, których władza sowiecka uznała za wrogów ustroju.

Pamiętamy!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje