Rodacy na Syberii - archiwum numerów

3/2004 (27): Dni Kultury Polskiej w Nowosybirsku

W ramach corocznych Dni Kultury Polskiej, odbywających się w tym roku 7-8 maja została zorganizowana konferencja poświęcona wstąpieniu Polski 1 maja 2004r do Unii Europejskiej oraz obchodzonemu 2 maja Międzynarodowemu Dniu Polonii i Polaków.

7 maja o godzinie 16-00 w sali konferencyjnej Domu Rosyjsko-Niemieckiego odbył się "okrągły stół" na temat "Wstąpienie Polski do UE i perspektywy rozwoju nowych stosunków wzajemnych z Rosją". Uczestnikom zaproponowano rozważenie następujących aspektów:
- historyczno-polityczny,
- aspekt prawniczy,
- aspekt ekonomiczny,
- aspekt kulturalno-historyczny,
- aspekt geopolityczny,
- Polacy na Syberii: historia i współczesność.

Uczestnikami "okrągłego stołu" byli działacze nauki i kultury, profesorzy miejscowych uczelni oraz zaproszeni dyplomaci: Pierwszy Sekretarz Ambasady RP w Moskwie Małgorzata Szniak, zastępca Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Nowosybirsku Wolf-Ridieger Tic, Konsul Generalny Bułgarii w Nowosybirsku – Spas Christow Spasow.

Powstała bardzo ciekawa dyskusja na różne tematy, dotyczące przyszłego miejsca Polski w Europie w nowych realiach po wstąpieniu do UE 14 nowych państw. Jednolitość, która powstała z mnóstwa wielostronnych opinii, ogólnie potwierdziła optymistyczny scenariusz przyszłości Polski w unijnej Europie. Uczestnicy konferencji wyznaczyli perspektywy rozwoju rosyjsko-polskich stosunków w różnych dziedzinach życia.

8 maja Konsul Małgorzata Szniak zwiedziła Oddział Kultur Narodowościowych Biblioteki Obwodowej im.Czechowa, a tam bibliotekę polską, utworzoną przez Dom Polski w ciągu wielu lat. Pani Konsul zapoznała się z wydanymi przez naszą organizację publikacjami poświęconymi represjonowaniu Polaków i ciężkim losom zesłanców.

Kulminacją obchodów Dni Kultury Polskiej stał się koncert muzyki polskiej w sali koncertowej miejscowego Muzeum Krajoznawczego.

Tego samego wieczoru Pani Konsul zwiedziła sierociniec katolicki im. Św.Mikołaja, które znajduje się pod opieką sióstr Elżbietanek.

Bardzo przyjemne wspomnienia pozostawiło spotkanie Konsul Małgorzaty Szniak z Polonią Nowosybirska w kościele pw. Przemienia Pańskiego i bibliotece biskupa Józefa Wertha. Ludzie pytali o życie w Polsce, o sprawy wizowe.

Ponad pół roku minęło już od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie rosyjsko-polskie kontakty na pewno się nie pogorszyły. Nawet można powiedzieć, że obecnie Polska będzie bliżej Nowosybirska. Obecnie bowiem prowadzone są pertraktacje pomiędzy Telewizją Nowosybirsk i Telewizją Polonia o stałej transmisji niektórych polskich programów telewizyjnych w telewizji Nowosybirskiej.

Mamy nadzieję, że mimo barier wizowych i polityczno-gospodarczych, mimo trudności związanych z dynamiczną transformacją w wielu dziedzinach życia, kulturalne kontakty z Polską będą teraz ściślejsze.

Artur TURKOT


< powrot

Galerie zdjęć
Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wspólnota Polska

Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje