Szanowni Państwo, 

Konsulat Generalny RP w Irkucku zgodnie z prośbą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przesyła w załączeniu propozycję Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Oferta w głównej mierze skierowana jest do osób polskiego pochodzenia mieszkających w Rosji ( w tym posiadaczy Karty Polaka).

Zgodnie z otrzymaną z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej szczegółową informacją dot. naboru informujemy, że:

  1. Podstawa prawna systemu rekrutacji: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), jak również ustawa z dnia 7 września 2007 r. – Karta Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
  2. Rekrutacja jest przeprowadzana co do zasady w formie elektronicznej poprzez stronę http://tzs.edu.pl/rekrutacja_/ Informacje o ofercie edukacyjnej Technikum Żeglugi Śródlądowej są dostępne również na stronie https://zawody.kuratorium.wroclaw.pl/szkola/267025, a szczegółowych informacji w tym zakresie udziela bezpośrednio szkoła pod: nr tel. + 48 71 725 53 55, adres e-mail: sekretariat@tzs.edu.pl, oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://tzs.edu.pl/kontakt/.
  3. W ramach systemu zachęt, mających na celu przyciągnięcie młodych kandydatów do szkoły nadzorowanej przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a przy tym gwarantujących uzyskanie kwalifikacji europejskich i międzynarodowych oraz otwarcie na międzynarodowy rynek pracy, należy w szczególności wskazać na zapewnienie bezpłatnego nauczania w technikum, bezpłatnego internatu dla uczniów, a w dalszej perspektywie możliwość uzyskania obywatelstwa polskiego dla uczniów kontynuujących karierę zawodową, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. – Karta Polaka. Dodatkowym atutem szkoły jest jej wyjątkowa lokalizacja na terytorium stolicy Dolnego Śląska, zapewniająca możliwość korzystania z jej bogatej propozycji historycznej, kulturalnej i rozrywkowej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt ze szkołą zgodnie z danymi kontaktowymi powyżej.

Z poważaniem,

Jan Demczuk

Konsul

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku

664003 Irkuck

ul. Suche Batora 18

+73952 288 010

 

« powrót

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje