O gazecie

"RODACY" — Wydanie kulturalno-oświatowe. Wydawcy: Zespół twórczy, Organizacja “Polonia” w Republice Chakasji. 

Pismo syberyjskie Kongresu Polaków w Rosji.

Gazeta "RODACY" została zarejestrowana przez Regionalny Organ Rejestracji i Kontroli Zachowania Prawodawstwa o środkach Masowego Przekazu w Republice Chakasji nr X 00160 od 24 grudnia 1999 r. 

 

 

Adres do korespondencji:
655019, Rosja, Abakan, ul.Tarasa Szewczenko 64/51, 655017 m. Abakan

E-mail: rodacynasyberii.pl@gmail.com

  Wydane w drukarni “Żurnalist” Nakład 1000-2000 egz.  Kwartalnik ukazuje się w 2 wersjach językowych. Kolportaż bezpłatny.

  Wydanie było dofinansowane ze środków publicznych RP przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą", później przez Senat RP, a  obecnie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

INFORMACJA

 

W 1997 r. Prezes „Polonii” Republiki Chakasji w Abakanie (Południowa Syberia) Sergiusz Leończyk razem z zawodową dziennikarką Ludmiłą Poleżajewą założyli polonijną gazetę „Rodacy”, które od 2000 r. jest pismem syberyjskim Kongresu Polaków w Rosji, natomiast od roku 2007 r. oficjalnym organem prasowym FPNKA Kongres Polaków w Rosji.

Od 2001 r. czasopismo ukazuje się co kwartał, w nakładzie 1000-2000 egz. i finansowane jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Obecnie ze środków KPRM przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Pismo posiada 30 str A4 z kolorową okładką i 2 kolorowymi wklejkami.

Pismo „Rodacy” jest jedynym opiniotwórczym polonijnym periodykiem w Federacji Rosyjskiej oficjalnie zarejestrowanym według prawa prasowego FR w 1999 r. Pismo „Rodacy” ma oficjalną stronę internetową  www.rodacynasyberii.pl

W roku 2014 pismo ukazywało się w nakładzie 1000-2000 egz. I było kolportowane przez pocztę i Kolej Transsyberyjską do ponad 150 odbiorców na terenie Rosji – są to organizacje polonijne, biblioteki obwodowe i miejskie, uniwersyteckie ośrodki akademickie. Pismo również było rozpowszechniane na terenie Polski do 45 adresatów (Fundacje, Stowarzyszenia sybirackie, biblioteki). Kolportaż pisma w Rosji i Polsce wspierały Związek Sybiraków III RP we Wrocławiu oraz Fundacja Kultury Polskiej (w latach 2006-2012).

Od roku 2019 ukazuje sie w nakładzie 999 egz., zgodnie z prawem prasowym FR. Od 1999 do 2017 pismo miało oficjalną rejestrację prasową w Federacji Royjskiej, później Rada redakcji oraz główny wydawca - Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna "Polonia" Republiki Chakasji zdecydowały o anulowaniu rejestracji, ponieważ coraz bardziej nasilające się naciski ze strony organów kontrolujących - Roskomnadzor i innych, w tym wcinane sprawy sądowe zagrazały redakcji pisma, a szczególnie istnieniu w polu prawnym KNOO "Polonia" Republiki Chakasji.

Od 1999 r. „Rodacy” ma także wersję radiową, co tydzień w pobliskim Minusińsku w eterze „Radia Minusińsk” wychodzi 30 min. program dwujęzyczny „Rodacy-Polonia Minusińska”, okazjonalne także odbywają się audycje tego polonijnego radia w eterze „Radia Abakan”. W roku 2022 audycje ukazywały się wyłącznie w formie podkastu.

Najważniejszym celem Redakcji łaczonej dla 3 mediów - Pisma, Radio i portalu na najbliższe lata jest utrzymanie redakcji składającej się z 7 osób. Pismo zarówno jak i radio nie ma możliwości poszukiwania własnych środków na wydanie i emisje we współczesnych politycznych warunkach rosyjskich.

 

Informacja sporządzona przez Redaktora Sergiusza Leończyka

27.11. 2022 r.

 

Informujemy, że Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasji otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie działalności redakcji mediów polonijnych

Kwota dotacji: 11 270, 00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 93 300,00 PLN

 

 

Zadanie publiczne pn. ”Świat opisany po polsku – wsparcie działalności redakcji mediów polonijnych” polega na modernizacji redakcji polonijnych poprzez zakup specjalistycznego, niezbędnego w ich pracy sprzętu.

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje