O gazecie

„RODACY” — Wydanie kulturalno-oświatowe. Wydawcy: Zespół twórczy, Organizacja „Polonia” w Republice Chakasji. 

Pismo syberyjskie Kongresu Polaków w Rosji.

 

 

Adres do korespondencji:
Rosja, m.Abakan, ul.Tarasa Szewczenko 64/51, 655012
E-mail: rodacynasyberii.pl@gmail.com

  Wydane w drukarni „Żurnalist” Nakład 999 egz.  Kwartalnik ukazuje się w 2 wersjach językowych. Kolportaż bezpłatny.

  Wydanie było dofinansowane ze środków publicznych RP przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, później przez Senat RP, a  obecnie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

INFORMACJA

W 1997 r. Prezes „Polonii” Republiki Chakasji w Abakanie (Południowa Syberia) Sergiusz Leończyk razem z zawodową dziennikarką Ludmiłą Poleżajewą założyli polonijną gazetę „Rodacy”, które od 2000 r. jest pismem syberyjskim Kongresu Polaków w Rosji, natomiast od roku 2007 r. oficjalnym organem prasowym FPNKA Kongres Polaków w Rosji.

Od 2001 r. czasopismo ukazuje się co kwartał, w nakładzie 1000–2000 egz. i finansowane jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Obecnie ze środków KPRM przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Pismo posiada 30 str A4 z kolorową okładką i 2 kolorowymi wklejkami.

Pismo „Rodacy” jest jedynym opiniotwórczym polonijnym periodykiem w Federacji Rosyjskiej oficjalnie zarejestrowanym według prawa prasowego FR w 1999 r. Pismo „Rodacy” ma oficjalną stronę internetową  www.rodacynasyberii.pl

W roku 2014 pismo ukazywało się w nakładzie 1000–2000 egz. I było kolportowane przez pocztę i Kolej Transsyberyjską do ponad 150 odbiorców na terenie Rosji — są to organizacje polonijne, biblioteki obwodowe i miejskie, uniwersyteckie ośrodki akademickie. Pismo również było rozpowszechniane na terenie Polski do 45 adresatów (Fundacje, Stowarzyszenia sybirackie, biblioteki). Kolportaż pisma w Rosji i Polsce wspierały Związek Sybiraków III RP we Wrocławiu oraz Fundacja Kultury Polskiej (w latach 2006–2012).

Od roku 2019 ukazuje sie w nakładzie 999 egz., zgodnie z prawem prasowym FR. Od 1999 do 2017 pismo miało oficjalną rejestrację prasową w Federacji Royjskiej, później Rada redakcji oraz główny wydawca — Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasji zdecydowały o anulowaniu rejestracji, ponieważ coraz bardziej nasilające się naciski ze strony organów kontrolujących — Roskomnadzor i innych, w tym wcinane sprawy sądowe zagrazały redakcji pisma, a szczególnie istnieniu w polu prawnym KNOO „Polonia” Republiki Chakasji.

Od 1999 r. „Rodacy” ma także wersję radiową, co tydzień w pobliskim Minusińsku w eterze „Radia Minusińsk” wychodzi 30 min. program dwujęzyczny „Rodacy-Polonia Minusińska”, okazjonalne także odbywają się audycje tego polonijnego radia w eterze „Radia Abakan”. W roku 2022 audycje ukazywały się wyłącznie w formie podkastu.

Najważniejszym celem Redakcji łaczonej dla 3 mediów — Pisma, Radio i portalu na najbliższe lata jest utrzymanie redakcji składającej się z 7 osób. Pismo zarówno jak i radio nie ma możliwości poszukiwania własnych środków na wydanie i emisje we współczesnych politycznych warunkach rosyjskich.

Informacja sporządzona przez Redaktora Sergiusza Leończyka

27.11. 2022 r.

*  *  *

Informujemy, że Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna Polonia Republiki Chakasji otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku — wsparcie mediów polonijnych w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Azji i krajach byłego ZSRS
Kwota dotacji: 29 000 PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 305 264,00 zł
Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku — wsparcie mediów polonijnych w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Azji i krajach byłego ZSRS” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych.
 
 

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje