Rada RedakcyjnaAndrzej Semionow - redaktor techniczny. Skład i łamanie pisma.

Artiom Czernyszew (Artem Chernyshev) - redaktor strony www.rodacynasyberii.pl, doktor nauk humanistycznych w specjalności historia, członek Polskiego Stowarzyszenia autorów, dziennikarzy i tłumaczy w Europie  A.P.A.J.T.E.

Sergiusz Leończyk - redaktor pisma "Rodacy", doktor habilitowany nauk humanistycznych w specjalności historia. Prezes Kulturalno-Narodowej Organizacji в "Polonia" w Republice Chakasji. Członek Polskiego Stowarzyszenia autorów, dziennikarzy i tłumaczy w Europie  A.P.A.J.T.E.

Władysław i Tatjana Izakowy - prenumerata, rozpowrzechnienie pisma na terenie Rosji i poza granicami.

Ludmiła Poleżajewa - redaktor naczelna. Dziennikarka. Mieszka i pracuje w Abakanie od 1974 r. Obecnie wykłada podstawy dziennikarstwa w Instytucie filologii Chakaskiego Uniwersytetu Państwowego im N.F. Katanowa w Abakanie.

 

 

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje