Szkoła Polonijna w Abakanie

   

    Organizacja i jej Prezes w dosyć szybkim czasie zorganizowali Szkołę Polonijną w Abakanie z 3 etatami dla nauczycieli języka polskiego (etaty finansowane przez Miejski Wydział Edukacji i Ministerstwo Edukacji i Nauki Chakasji), gdzie liczba uczniów stanowi 120, w Znamience - 1 etat, 50 uczniów oraz w Sajanogorsku - bez etatu.

   Szkoła Polonijna w Abakanie ma swoją oficjalną stronę sieci społecznościowej vk.com.  Od 1999 do 2013 r. 29 absolwentów Szkoły Polonijnej w Abakanie zdało egzaminy wstępne na studia wyższe w Polsce i obecnie studiują na warunkach stypendialnych (3 już ukończyło studia, 2 z nich pisze prace doktorskie).

   Prezes Sergiusz Leończyk obronił na Uniwersytecie w Szczecinie w roku 2004 pracę doktorską nt. „Polacy w Guberni na południu Guberni Jenisejskiej XIX-XX ww.”, a Eugeniusz Stupiński obronił doktorat z filologii polskiej na Uniwersytecie w Łodzi.

  Podstawową działalnością Stowarzyszenia oprócz nauczania dzieci i młodzieży języka polskiego, kultury i tańca jest także organizacja dorocznych Dni Kultury Polskiej w Chakasji (jesienią). Od 2000 r. Organizacja prowadzi konferencje metodyczne dla nauczycieli języka polskiego regionu Syberii w Abakanie, natomiast od roku 2001 przy współpracy Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie po konferencji odbywają się pięciodniowe Kursy Metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, prowadzone przez metodyków lubelskich. Obecnie takie kursy zbierają ponad 25 nauczycieli z całej Syberii. Konferencje i Kurs obecnie są finansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przy minimalnym udziale finansowym Ministerstwa edukacji i nauki Chakasji.

   Od roku 1999 przy Instytucie Filologii Uniwersytetu Chakaskiego prowadzony jest fakultet języka polskiego. Natomiast od roku 2006 język polski wprowadzony został jako przedmiot do wyboru na wszystkich specjalnościach Instytutu. Ogólna liczba godzin – 460, nauczanie prowadzone przez 2 miejscowych lektorów. Sala do zajęć wyposażona przez Fundacji „Semper Polonia” i „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje