Przyjaciele „Polonii” Chakasji

   „Polonia” Chakasji wspiera pobliskie organizacje polonijne: „Polonię Minusińska” z oddziałami w Szuszeńskoje, Karatuzskoje i Małej Minusie.

   Od roku 2000 r. organizacja współpracuje z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Sybirackich z siedzibą w Szczecinie. W 2001 r. w Małej Minusie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie byłego Polskiego domu dziecka przez jej wychowanka wice prezesa Federacji Bolesława Włodarczyka, natomiast na wiosnę 2003 r. odbył się I Zjazd byłych wychowanków Domu dziecka w Małej Minusie.

   Organizacja ściśle współpracuje z Ministerstwem Kultury Republiki Chakasji. Przykładem tej współpracy może służyć powstałe przy Bibliotece Narodowej Centrum Książki Polskiej z przydzielonym etatem.

Nauczyciele pracujące przy szkole, a od 2014 r. to są 2 nauczycieli języka polskiego, 1 nauczycielka muzyki, 1 choreograf oraz 1 nauczyciel sztuki ludowej – wszyscy te nauczyciele od 2014 r. pracują nieodpłatnie. Od 1994 do 2014 r. władze miasta, a od 2005 r. – Republiki Chakasji opłacały 3 etaty w Abakanie i jeden etat nauczycielki języka polskiego we wsi Znamienka rejonu bogradzkiego. Na dzisiaj w szkole Polonijnej trzy grupy dzieci – to 32 osoby. Jedna młodzieży - 14 osób. Na kursach przy Centrum Książki Polskiej dzieci i młodzieży – 12 osób. 30 osób dorosłych uczęszczają do klubu «Mów do mnie jeszcze» i uczy się języka polskiego w godzinach wieczornych i w soboty. Ministerstwo ds. Polityki Regionalnej dofinansowuje co roku 2 imprezy Organizacji: Święto „Wiosna Polonii” w maju oraz Dni Kultury Polskiej.

   Organizacja nigdy nie miała swego pomieszczenia i dla swoich celów wykorzystywała sale Szkoły Polonijnej do roku 2005, a po roku 2006 wszystkie organizacyjne imprezy odbywają się w placówkach Ministerstwa Kultury Chakasji – w Republikańskim Centrum Kultury i Bibliotece Narodowej Chakasji. Od 2015 r. organizacja wynajmuje pomieszczenia dla prowadzenia swojej działalności, Szkoły i Zespołów.

Znacznie większą pomoc organizacja „Polonia” w Chakasji otrzymuje z Polski, a szczególnie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Wydziału Konsularnego RP w Irkucku. Przez cały czas działalności kontakty te coraz lepiej się rozwijają.

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje