O Stowarzyszeniu

Organizacja „Polonia” w Chakasji

Początki i struktura


   Kulturalno-Narodowa organizacja społeczna „Polonia” w Republice Chakasji z siedzibą w stolicy republiki Abakanie na południu Syberii została założona w październiku 1993 r. i oficjalnie zarejestrowana na podstawie zgłoszonego statutu przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chakasji 4 stycznia 1994 r. jako „Kulturalno-Narodowe Stowarzyszenie „Polonia” miasta Abakanu”. W związku z tym, że działalność organizacji rozszerzyła się na teren całej republiki i że był przedstawiony nowy statut 14 kwietnia 1997 r. organizacja została przerejestrowana jako Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasji.

   Stowarzyszenie założone jest w celu rozwoju narodowej świadomości obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia, zachowania i rozwoju języka polskiego i kultury, polskich tradycji narodowych, umocnienia różnorodnych kontaktów Polaków z Rzeczpospolitą Polską oraz z innymi stowarzyszeniami polonijnymi za granicą. Prezesem Zarządu w roku 1993 był student Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a obecnie dr hab nauk humanistycznych historyk Sergiusz Leończyk. Pełnił tę funkcję przez 4. kadencji.

  Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” aktualnie (2013 r.) zrzesza ponad 450 członków i jest największą organizacją narodowościową (oprócz organizacji chakaskich) w Republice Chakasji i prawdopodobnie największą organizacją polonijną w Federacji Rosyjskiej. Organizacja posiada 2 terenowe oddziały: w Abakanie, Znamience.

   W większości członkami Organizacji są ludzie młodzi, co jest pewnym ewenementem wśród organizacji narodowościowych. Średnia wieku członków organizacji stanowi 33 lata. Organizacja zrzesza potomków przymusowych i dobrowolnych osadników z początków XX w., którzy przybyli na tereny Południowej Syberii, w odróżnieniu od innych części Syberii, gdzie dominowali zesłańcy. W związku z tym Polakom na terenach tego regionu udało się lepiej zachować swoją polskość i język, czemu przykładem najlepiej służą rozwijające się obecnie polskie wioski Znamienka i Aleksandrówka, zamieszkałe przez Mazurów.

  Od samego początku powstania Organizacja „Polonia” w Chakasji jest członkiem ogólnorosyjskiej organizacji społecznej „Kongres Polaków w Rosji” z siedzibą w Moskwie. 

  Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” w Chakasji jest aktywną organizacją polonijną w republice, jak i w regionie syberyjskim. Od roku 1999 jest członkiem Społecznej Izby Organizacji Pozarządowych Chakasji, aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym Republiki. Natomiast zupełnie się nie angażuje w życie polityczne i nigdy nie popierała żadnych partii, kandydatów partii na stanowiska deputowanych.

 

Obecny skład Zarządu Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej „Polonia” w Chakasji:

Prezes – Marina Kożewnikowa, kierownik Zespołu Ludowego Polskiej Pieśni i Tańca „Syberyjski Krakowiak”.

Wiceprezes – dr hab. Sergiusz Leończyk;

Członkowie Zarządu: Ludmiła Poleżajewa – redaktor naczelna pisma „Rodacy”;

Swietłana Kuźmina - Sekretarz, Kierownik Centrum Książki Polskiej;

Olga Siedych - Nauczycielka języka polskiego,

Helena Władimirowa - kierownik artystyczny zespołu "Krakowianka".

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje