Kongres Polaków w Rosji
Kongres Polaków w Rosji

Federalna Polska Narodowo-Kulturalna Autonomia “Kongres Polaków w Rosji” jest ogólnorosyjską organizacją społeczną łączącą ponad 45 organizacji polonijnych w największym kraju świata.

Prezes FPNKA “Kongres Polaków w Rosji” Halina Subotowicz-Romanowa

Wice-Prezesi Sergiusz Leończyk (Abakan), Wioletta Mackiewicz (Moskwa), Jan Jankowski (Saratow), Sergiusz Fiel (Tiumień) 

ОМСКАЯ  RODZINA
ОМСКАЯ RODZINA

ОМСКАЯ  RODZINA  

 Омская региональная общественная организация «Польское культурно-просветительское общество «RODZINA-Семья» на территории Прииртышья существует уже 12 лет. В составе общества – более 200 лиц польской и других национальностей из областного центра, городов (Тара, Калачинск, Исиль-Куль) и сел области, которые любят и ценят польскую культуру. В г.Тара, районных центрах Азово и Муромцево открыты филиалы общества. 

СОСТАВ  ПРАВЛЕНИЯ

 Омской региональной общественной организации «Польское культурно-просветительское общество «RODZINA-Семья»  ШМАКОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА – Председатель Правления КРАЕВСКИЙ Петр Александрович – заместитель Председателя Правления СКОКОВСКИЙ Марьян Леонардович - заместитель Председателя Правления  по                                               финансовой деятельности ГОЛДОБИНА Елена  Евгеньевна – член Правления КОРЧЕВАЯ Наталья  Анатольевна – член Правления МУЛИНА Светлана Анатольевна – член Правления  НАВОЛОКИН Олег Владимирович – член Правления РАТНЕР Нина Владимировна  – член Правления  РУКОВОДИТЕЛИ ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА   КУЧЕРЕВИЧ  Юзефа Ивановна - руководитель филиала общества в Азовском районе МОЖАН Наталья Ивановна – руководитель филиала общества в Тарском районе   КОНТАКТЫ:   ШМАКОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, e-mail:valya.shmakova@mail.ru; tеl: +7(381-2)901-235;+7-9087950995;КРАЕВСКИЙ   Петр Александрович – Заместитель Председателя Правления peter-kr@yandex.ru (3812)568859, 8-913-973.14.33 644070, г. Омск-70, а/я 3087  СКОКОВСКИЙ  Марьян Леонардович  – Заместитель Председателя Правления по финансовой работе (3812)649461  644088, г.Омск-88, ул.Энтузиастов 31-б, кв. 83  

  ОБЩЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПО АДРЕСУ:

Dom Polski w Nowosybirsku
Dom Polski w Nowosybirsku
 
Krasnojarska Regionalna Polska Narodowo-Kulturalna Organizacja Społeczna
Krasnojarska Regionalna Polska Narodowo-Kulturalna Organizacja Społeczna "Polonia Minusińska"


662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева 17-143. тел. (39132) 5-40-13, 8-962-069-41-42  e-mail: pryscyla-12@yandex.ru; mercy73@mail.ru

Zespół „Czerwony Jagody”

Zespół „Czerwony Jagody”

Polonijny zespół wokalny, który został założony w 1999 r. w Minusińsku jednocześnie z powstającym Stowarzyszeniem polonijnym – „Polonia Minusińska”. W repertuarze zespołu – polskie ludowe, biesiadne i estradowe piosenki, klasyczne utwory chóralne, rosyjskie (syberyjskie) piosenki oraz tatarskie, baszkirskie i chakaskie utwory wokalne (Chakasi-ludność tubylcza w Południowej Syberii).

Na początku zespół był mieszanym, obecnie w nim śpiewają same Panie.

Kierownik zespołu „Czerwone Jagody” – chórmistrz Larysa Koreniec.

Zespół wyjeżdżał z koncertami do Polski we wrzesniu 2000 roku, gdzie wziął udział w odbywających się w województwie Podlaskim Dniach Kultury Syberyjskiej. W październiku 2010 r. na zaproszenie burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego odwiedził Olecko na Mazurach w ramach projektu “Losy bliskich na Wschodzie”. Często wyjeżdża z koncertami do polonijnych ośrodków w Południowej Syberii – do Abakanu, Sajanogorska, Szuszenskoje i Karatuzskoje.

Natomiast we wrześniu 2011 roku zespół na zaproszenie Związku Sybiraków wziął udział w uroczystościach 17 września (Dzień Sybiraka i dzień, kiedy Armia Czerwona wkroczyła na polskie Kresy) w miastach Kołobrzegu i Białogardzie. Wracając zespół zwiedził Warszawę, zaśpiewając w Muzeum Niepodległości i kościele w warszawskiej dzielnicy Anin.

Od 2012 r. zespół powiększył się i występuję jako chór żeński.

Członkowie zespołu od początku występują w kurpiowskich strojach ludowych (poszyte przez wokalistki zespołu), obecnie w strojach krakowskich, zakupionych przez Senat RP i przekazanych zespołowi przez Fundację „Oświata polska za granicą”.

Również mają stroje chakaskie i rosyjskie. Niezwykle ciekawym jest wykonywany dosyć artystycznie obrzęd szamański połączony z tańcem szamana (tancerz Artiom Czernyszew)

Jedną z „wizytówek” zespołu jest polska piosenka ludowa „Czerwone Jagody”, która niewątpliwie wywarła wpływ na wybór nazwy i repertuaru zespołu.

Wokalistki zespołu „Czerwone Jagody”

Larysa Koreniec – chórmistrz

Swietłana Wieriasowa

Olga Tiemierowa

Swietłana Ostrian

Tatiana Klusowa

Elżbieta Laskowska - Prezes \"Polonii Minusińska\"

Lubow Kaptyrewa 

Helena Kuzniecowa 

Helena Postnikowa 

Olga Piwikowa 

Arina Koreniec

Tatiana Zykowa - sekretarz prasowy

Zdjęcia zespołu z poprzednich imprez są w galerii.

NARODOWOŚCIOWO KULTURALNA AUTONOMIA POLAKÓW MIASTA TOMSKA“TOMSKA POLONIA”
NARODOWOŚCIOWO KULTURALNA AUTONOMIA POLAKÓW MIASTA TOMSKA“TOMSKA POLONIA”
 
Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe obwodu ałtajskiego
Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe obwodu ałtajskiego "Dom Polski"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje