„Niesamowite losy przedmiotów”

więcej
Sergiusz Leończyk Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Warszawa, 2017.

więcej
Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej w XIX wieku warsztaty metodologiczno - źródłoznawcze Kielce, 21 - 22 września 2017 Referaty

więcej
KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI I PARAFIA ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA W SANKT PETERSBURGU. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ. 1823–2020

więcej
Maksymilian Marks. Zapiski starca

więcej
Herby szlacheckie Królestwa Polskiego nadane przez cesarzy rosyjskich. Том I. М., 2022. — 448 p., ill.

więcej
Mniejszość polska w Federacji Rosyjskiej: uwarunkowania, stan aktualny i perspektywy

więcej
Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku

więcej
Eugeniusz Niebelski Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy

więcej
Swietłana Mulina, Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej

więcej
Krzysztof Żabierek, Powstanie zabajkalskie 1866 roku. Brodnica: WEiW Verbum, 2017. - 125 s.

więcej
Podwójnie deportowani… Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w latach 1945–1951 — dokumenty i materiały

więcej
Eugeniusz Niebelski "Lepsza nam kula niźli takie życie". Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku.

więcej
Ksiądz kanonik Walerian Gromadzki (1835–1917) — apostoł Syberii i Azji Środkowej

więcej
Almanach Sybiraków Podbeskidzia

więcej
O polskim charakterze na Syberii

więcej
B. Szostakowicz „Fenomen polsko – syberyjskiej historii (XVII w.-1917 r.)”.

więcej
„Rosja i Polska: przełamanie stereotypów historycznych. Koniec XIX – początek XX w.

więcej
„Miej się na baczności! Krótki polsko-rosyjski słownik homonimów i paronimów międzyjęzykowych”.

więcej
Kuczyński A. Syberia: 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces cywilizacyjny Polaków. - Wrocław: Kubajak, 2007

więcej
Polscy zesłańcy polityczni w Buriacji (1847-1919)

Zbiór dokumentów Archiwum Państwowego w Respublice Buriacji

więcej
Polacy na Syberii Zachodniej w końcu XIX - pierwszej ćwierci XX wieku.

więcej
Książka o Prezydencie RP na uchodźstwie

więcej
Kuchnia Polska

Tradycyjne potrawy

więcej
Juwenilia 2015

więcej
Sergiusz Leończyk, Cmentarze polskie na Uralu i Syberii. Wydanie APAJTE Éditions Paris 2018

więcej
Польские ссыльные в Сибири во второй половине XVIII – начале XX века в восприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов

więcej
„Współpraca Biznesowa Rosji i Polski”

Zbiór materiałów międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji Barnaul, 2014

więcej
20 lat Szkoły języka polskiego i kultury w Abakanie

więcej
A. Kuczyński Polacy w Kazachstanie. Zesłania – Dziedzictwo – Nadzieje – Powroty. Wydawnictwo "Kubajak". Krzeszowice 2014. - 544 s.

więcej
Syberyjski sen. Opowieść bezdrożna.

więcej
Polacy na Syberii: od powstańców 1863 roku do nowoczesnej Polonii

Monografia zbiorowa pod red. S. Leończyka. Krasnojarsk, 2014. - 266 s.

więcej
Historia Polski w kilku odsłonach

Roman Wróbel, Historia Polski w kilku odsłonach, Warszawa 2012

więcej
S. Mulina, A. Krich Polacy w Zachodniej Syberii. Ostatnia ćwierć XVIII - pierwsza ćwierć XIX wieku. Slownik biograficzny. Omsk, 2013. - 300 s.

Słownik bibliograficzny

więcej
Polacy w Buriacji. T. VII. Ułan-ude, 2012. - 275 s.

Zbiór materiałów dotyczących historii diaspory polskiej w Buriacji.

więcej
Drogami pamięci...Ufa, 2012. 60 s.

Zbiór materiałów dla przeprowadzenia wycieczki po miejscam miasta Ufa i po rejonie ufimskim republiki Baszkortostan, związanym z życiem i działalnością Polaków.

Syberyjska wieś: historia, stan współczesny, perspektywy rozwoju. Cz. III. Omsk, 2014. 450 s.

Materiały X międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej 60-leciu zagospodarowania nieużytków rolnych oraz stepowych ugorów. (Omsk, 23-26 kwietnia 2014 r.).

E. Czudinowskich, W. Żarawin Być Polakiem - taki los. Kirów, 2013. - 357 s.

Informator biograficzny Polaków i obywateli Polski ucierpionych w czasach stalinowskich na terytorium obwodu Kirowskiego

więcej
Polacy w historii i kulturze Urala. Perm, Forward-C, 2014. - 252 s.

Materiały międzynarodowej konferencji naukowej 25-27 września 2012 r., Perm.

więcej
T. Dworieckaja Uczestnicy polskiego powstania 1863-1864 w zsyłce wiatskiej. Słownik bibliograficzny. Kirów, 2002. - 240 s.

więcej
Przewodnik po archiwum w Tomsku

więcej
„Podsumowujący naukowy katalog przedmiotów materialnej i duchowej kultury polskiego narodu ze zbiorów historyczno-etnograficznego muzeum „Szuszenskoje”

Wydanie, poświęcone 150-leciu Powstania Styczniowego w Polsce 1863-1864

więcej
Święta narodu polskiego

więcej
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje

luxury gs richard mille rm055 rm055 015 unknown men white issue from the unique trajectory for a top quality watch maker.more best swiss high quality https://www.valentinoreplica.re/.